Příspěvky

Gender mainstreaming - Je genderová rovnost v dnešním světě dosáhnutelná?

Nad touto otázkou jsem se, jelikož jsem žena, párkrát zamyslela a to především v situaci, kdy mým oponentem byl muž. Pokud ano, jak moc to ovlivňuje dnešní mladou generaci?
Jakožto ženu mě pravidelně potkávají situace, kdy mi někdo řekne něco ve smyslu: „to nejde, vždyť jsi holka…“ nebo „A není to nebezpečné, když jsi holka?“Všímám si toho především v situacích, když někomu povídám o svých cestách. Moje odpověď je však vždy stejná: „Proč by mělo?“
Další situace, kdy narážím na genderové předsudky, je když pomáhám něco stavět, například stany na zahradní slavnost. Minimálně jeden člověk pronese větu ve smyslu: „Nech to udělat chlapy…“ Ano, ženě některé činnosti, jako například stavba mostu, budou činit větší problémy, ale nevidím nejmenší důvod, proč by jí to mělo bránit takovéto aktivity dělat.
Minulý rok, když jsem s kamarády trávila vánoční prázdniny v jurtě, jsme narazily na téma emancipace žen a jeden kamarád pronesl velice zajímavou větu. „Kdyby byly ženy naprosto emancipované, …

Lídr(yně) dnešní doby

Obrázek
(zdroj) Osobou, která dle mého názoru ovlivňuje v dnešní době mnoho lidí, je britská královna Alžběta II. Primárně ne z důvodu politického hlasu, ale spíše svým vystupování na veřejnosti, reprezentováním své země a představováním kladného vzoru pro lidi.
Jedna z věcí, která mně na královně velice imponuje, je její vzdělání. V době Alžbětina mládí se dívky nedostávaly do společnosti svých vrstevnic tak často jako dnes, a proto byla otevřena dívčí škola v Buckinghamském paláci a fungovala na základe skautských principů, což mě jakožto skautku velice těší. To, že se v necelých 19 letech připojila jakožto nižší důstojnice k ženskému pomocnému praporu, ve mně pouze umocňuje obdiv a respekt k této ženě. 
(zdroj) V dnešní době obecně chybí soudržnost rodiny. Nejvýraznější výjimkou podle mě představuje britská královská rodina. Mohli jsme si toho všimnout například na veřejné oslavě královniných 92. narozenin. Královnin postoj k důležitosti rodiny je ale zřejmý i ve vztahu ke vnoučatům nebo nový…

V průběhu ... - Želiv

Obrázek
Jak už jsem zmínila v předešlém příspěvku k mému solotripu, svůj postup - jak na cestě fyzicky tak i v myšlenkách jsem zachycovala do videí. A toto z toho vzniklo.


Můj první solotravel - Želiv

Obrázek
Už dlouho jsem chtěla vyrazit na nějakou cestu sama a vyčistit si hlavu. Ten správný čas nastal letos o velikonočních prázdninách, kdy jsem si sbalila batoh a vydala se z Větrného Jeníkova cz Humpolec do Želiva a zpátky do Humplu. Celkem jsem nachodila 47 kilometrů (za což může i moje nepozornost, když jsem se vydala podle špatné značky, ale nádhernou cestou),což považuju za pokoření mého velkého cíle. Setkala jsem se se s spoustou zajímavých a hodných lidí, kteří mi dodali energii pokračovat dál, když už jsem nemohla.