Lídr(yně) dnešní doby


Osobou, která dle mého názoru ovlivňuje v dnešní době mnoho lidí, je britská královna Alžběta II. Primárně ne z důvodu politického hlasu, ale spíše svým vystupování na veřejnosti, reprezentováním své země a představováním kladného vzoru pro lidi.

Jedna z věcí, která mně na královně velice imponuje, je její vzdělání. V době Alžbětina mládí se dívky nedostávaly do společnosti svých vrstevnic tak často jako dnes, a proto byla otevřena dívčí škola v Buckinghamském paláci a fungovala na základe skautských principů, což mě jakožto skautku velice těší. To, že se v necelých 19 letech připojila jakožto nižší důstojnice k ženskému pomocnému praporu, ve mně pouze umocňuje obdiv a respekt k této ženě. 

V dnešní době obecně chybí soudržnost rodiny. Nejvýraznější výjimkou podle mě představuje britská královská rodina. Mohli jsme si toho všimnout například na veřejné oslavě královniných 92. narozenin. Královnin postoj k důležitosti rodiny je ale zřejmý i ve vztahu ke vnoučatům nebo novým členům rodiny.
I když Alžběta II. v dnešním světě zaujímá velice významné postavení, pořád je to také obyčejný člověk se smyslem pro humor, který se potýká s problémy jako ostatní lidé.


Na závěr ještě několik málo informací. Tento text vznikl jakožto esej k přihlášce na Letní akademii Discover (odkaz) na téma "Koho považuješ za lídra dnešní doby".
Fotografie použité u tohoto článku najdete pod odkazy (zdroj) vždy pod odstavcem.