V průběhu ... - Želiv

Jak už jsem zmínila v předešlém příspěvku k mému solotripu, svůj postup - jak na cestě fyzicky tak i v myšlenkách jsem zachycovala do videí. A toto z toho vzniklo.


Komentáře