Gender mainstreaming - Je genderová rovnost v dnešním světě dosáhnutelná?


Nad touto otázkou jsem se, jelikož jsem žena, párkrát zamyslela a to především v situaci, kdy mým oponentem byl muž. Pokud ano, jak moc to ovlivňuje dnešní mladou generaci?

Jakožto ženu mě pravidelně potkávají situace, kdy mi někdo řekne něco ve smyslu: „to nejde, vždyť jsi holka…“ nebo „A není to nebezpečné, když jsi holka?“  Všímám si toho především v situacích, když někomu povídám o svých cestách. Moje odpověď je však vždy stejná: „Proč by mělo?“

Další situace, kdy narážím na genderové předsudky, je když pomáhám něco stavět, například stany na zahradní slavnost. Minimálně jeden člověk pronese větu ve smyslu: „Nech to udělat chlapy…“ Ano, ženě některé činnosti, jako například stavba mostu, budou činit větší problémy, ale nevidím nejmenší důvod, proč by jí to mělo bránit takovéto aktivity dělat.

Minulý rok, když jsem s kamarády trávila vánoční prázdniny v jurtě, jsme narazily na téma emancipace žen a jeden kamarád pronesl velice zajímavou větu. „Kdyby byly ženy naprosto emancipované, svět by přišel o gentlemany.“ To mě donutilo uvažovat. Ano, v naší zemi měla být genderová rovnost, aby obě pohlaví měla možnost studovat a aby se jim dostávalo stejné možnosti na trhu práce, ale ženy by si přece jen měly udržet ve svém chování určitou jemnost.


Stejně jako u předešlého příspěvku na závěr několik málo informací. Tento text vznikl jakožto esej k přihlášce na Letní akademii Discover (odkazna téma "Je genderová rovnost dostáhnutelná?". Tímto článkem nechci nikomu vnucovat můj názor, jde pouze o můj pohled na toto téma.

Komentáře